بقعه امام زاده طاهر
          در ابتداي رستم آباد و در سمت راست جاده در ارتفاع 163 متري تابلوي ورودي بقعه امامزاده طاهر نصب شده است. روي آن مسافت رسيدن تا بقعه  را   مسير آسفالته و شيب سر بالايي دارد در 354 متري ورودي مسجد قرار دارد. ابتداي مسير کمي سربالايي است.بايد از شيب تند دره رود چربه را پشت سر بگذاريم . از رويشگاه هاي ناحيه خزري خبري نيست ، در اين مسير که دره بابا طاهر نام دارد، رود چربه قرار دارد . جاده پر پيچ و خم و کوهستاني است . در 6/2 کيلومتري اتز رستم آباد بقعه آقا سيد محمد چربه معروف به بابا چربه سيد محمد واقع شده است . در فاصله 3 کيلومتري از رستم آباد  به روستاي شمام مي رسيم ، راه روي يال کوه مي باشد در 1/3 کيلومتري چشمه آب روستاي شمام از زمين مي جوشد، در اين محل درخت به وفور ديده مي شود ، روستاي شمام از نظر توريستي روستايي حائز اهميت مي باشد. کمي بالاتر به امامزاده طاهر مي رسيم . در بيرون درب ورودي درخت بيد مجنون زيبايي قد برافراشته است. درب ورودي ميله اي سبزرنگ مي باشد، خود بقعه نمايي آجري داردو دو طبقه است. بنا داراي يک گنبد سفيد و دو گل دسته طلايي رنگ مي باشد، در سمت راست ورودي محوطه يادمان شهيدان زلزله رودبار احداث شده است. در حياط قبزستان گبري وجود دارد.
روستاي شمام و پيرامون امام زاده طاهر، محيط روستايي بکر ، سنتي و جالب مي باشد.در گوشه اي از حياط راهي به سمت پايين قرار دارد که پوشيده از گياهان سرسبز مي باشد و دامداران  گوسفندان خود را براي چرا به اين منطقه مي آورند .در سمت چپ حياط گنبد کوچک آبي رنگي بر بالاي آبخوري ديده مي شود ، خرابه هاي خانه هاي قديمي و ديوارهاي تخريب شده که آثار زلزله 1369 مي باشند در اطراف ديده مي شود. مردم اعتقاد زيادي به اين امامزاده دارند