پل بر روي رودخانه شاهرود احداث شده است در محلی که به آن قلعه تیکان بالا در دهستان کلشتر واقع است .این پل

بر خلاف بقیه پل هاي خشتی که قوسی می باشند ، پلکانی است در پاي پل اطلاعاتی راجب به تاریخ آن وجود دارد که

بدین قرار است: پل آجري لوشان از بناهاي دوره قاجاریه که بنا به روایت تاریخی در سال 1230 ه . ق بر روي رودخانه

شاهرود ساخته شده این پل در زلزله وحشتناك خرداد ماه 1369 آسیب دیده و از محل اعتبارات بازسازي اماکن

این پل در شهرستان لوشان ، جنوبی ترین شهر استان گیلان و در مسیر رشت

. فرهنگی و تاریخی به اهتمام مدیریت میراث فرهنگی استان گیلان مرمت و احیا گردیدقزوین در فاصله 93 کیلومتري مرکز



رابینو درباره این پل می نویسد :

استان ، واقع است. پل خشتی لوشان روي رودخانه شاهرود ( یکی از شاخه هاي سفید رود) ساخته شده است"پل لوشان بنایی زیبا از آجر است که مرکب از یک طاق کوچک و دو طاق بزرگ



پل لوشان داراي چهار دهانه به ابعاد مختلف و نیز موج برگردان هایی در قسمت پایه ها است. کوره پوش هایی در میان

پایه ها از سنگینی پل ، می کاهد و در مواقع افزایش سطح آب ، گذر رود را تسهیل می کند. طول کلی این پل 100

در دو طرف مسیر عبور عابر، جان پناه وجود دارد و کف پل با قلوه سنگ فرش شده

است و تاریخ بنایش به دوران خسروخان می رسد. روس ها شیب این پل را که تند بود ملایم نمودند متر و عرض آن هفت متر است



است. پل لوشان پس از زلزله سال 1369 توسط اداره کل میراث فرهنگی گیلان مرمت اساسی