بره سر در فاصله 55کیلومتری مرکز شهرستان رودبار و40کیلومتری شهر رستم آباد واقع شده است .بره سر مرکز بخش خورگام در ارتفاع 1250متری

از سطح در یاهای آزاد قرار گرفته که از شمال به بافت قدیم بره سرازجنوب به جنگلها، مراتع، ییلاقات واستخر زیبای ویستان از شرق به روستا های تیه ودوسالده واز غرب به روستای چهار محل محدود می گردد. این شهر دارای بافتی متمرکز که پس زلزله سال 69 در محل فعلی بره سراحداث گردیده است . گویش مردمان شهر دیلمی وکردی می باشد.

شهری کوهستانی با آب و هوای معتدل کوهستانی است. دارای جنگل‌های راش بکر و زیبا و گونه نادر سوسن چلچراغ در این شهر نگهداری می‌شود.

استخر زیبای ویستان : این استخر که با وسعت 4 هکتاری در دامنه جنوبی شهر بره سر ودر فاصله 2کیلومتری مرکز شهر قرار گرفته از دوسو به جنگلهای زیبای راش و جهات دیگر به مراتع وتپه ماهورهای زیبا محدود میگردد. که فضای فرح بخش جهت مسافران وگردشگرا ن پدید آورده است .

همچنین درقسمت جنوبی شهر بره سر ییلاقات زیبای استل سرا (استخر سرا ) وییلاق ویستان درمنطقه جنگلی واقع گردیده که دارای مناظر زیبا وچشم اندازهای پیرامونی بی نظیراست . آبشار طبیعی شارشار در بره سرقدیم وبه فاصله 500متری مر کز شهرقرار دارد .